KOROTETTU KRISTUS

Toukokuussa vietämme Kristuksen taivaaseen astumisen päivää.
Jeesus ei vain astunut ylös taivaisiin  vaan hänet korotettiin.
Korottaminen tarkoittaa  sitä, että hänelle annettiin kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Jeesus totesi ja ilmoitti tämän lähetyskäskyssään.
Jeesuksen elämä sai suuren muutoksen  taivaaseen astumisen myötä
Tämän jälkeen hän vuodatti  Pyhän Hengen helluntaina opetuslapsiin.
Näin syntyi seurakunta.
Kristuksen korottamiseen kuuluu myös hänen tehtävänsä taivaallisena ylipappina ja esirukoilijana ja myös lupaus Jeesuksen takaisintulosta

PSALMI 110

Tämä psalmi kertoo Jeesuksen taivaaseenastumisesta. Tätä psalmia Jeesus lainasi samoin Pietari ja Paavali omalla tavallaan.
Psalmi 110: 1 – 3  Herra sanoi minun Herralleni; ”Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät jalkojesi alle, korokkeeksi valtaistuimesi eteen. Herra Siionin valtias ojentaa sinulle hallitsijan sauvan.  Ulottukoon sinun mahtisi myös vihollistesi yli!
Nyt sinulla on valta .
Kansasi seuraa sinua yhtenä miehenä. Pyhillä vuorilla minä sinut synnytin, sinä (uuden liiton seurakunta) synnyit kuin kaste aamuruskon helmasta”.
NYT sinulla on valta .
Miksi nyt? Jeesuksen valtasuuruus käy ilmi kaikkialla Vanhassa Testamentissa.
Luomisessa .Kaikki on luotu hänen kauttaan, VT; monissa ihmeissä, johdatuksessa Israelin kansan vaelluksessa ja historiassa. VT:n profetaalisuudessa.
Näemme Jeesuksen vallan ja valtasuuruuden ja Jumaluuden kaikkialla Uudessa Testamentissa.
Neitseestä syntyminen, inkarnaatio eli lihaksi tuleminen, tunnusmerkit ja ihmeet, kuolema ja ylösnousemus ja viimeiseksi taivaaseen astuminen ja Hengenvuodatus.

KIRKKAUS JA VALTA

Jeesus rukoili ennen kuolemaansa itsensä puolesta vain yhden rukouksen Joh. 17:5
”Isä kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä.”
Täytettyään työnsä maanpäällä Jeesus korotettiin Isän oikealle puolelle ja silloin toteutui psalmin sanat:

NYT SINULLA ON VALTA.


Siis suurempi valta kuin  Raamatun päivinä.
Jeesuksen valta loistaa juuri nyt suurempana kuin koskaan ennen.
Hän voitti synnin ja Saatanan,
Tässä ja nyt saamme uskon kautta kokea sen todeksi.
Filippiläiskirjeen toinen luku kertoo miksi Jeesus korotettiin...sen tähden, jae 6, koska hän oli kuuliainen ristinkuolemaan asti..” sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman .Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra”

Hepr. 2:7 – 8  toteaa kuinka Kristuksen valtaan on asetettu kaikki, mutta emme vielä näe kaikkea hänen hänen valtansa alle alistettuna.
Kerran tulee päivä jolloin Perkele heitetään helvettiin. Sinne menee kuolema ja tuonela.
Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema.

Kristuksen sovitustyö on saanut lopullisen päämääränsä, tästä Paavali kirjoittaa 1. Kor. 15:
24 – 28
”Sitten seuraa kaiken päätös kun hän luovuttaa kuninkuuden Jumalalle ,Isälle, kukistettuaan kaiken vallan ja mahdin ja voiman. Kristuksen on näet määrä hallita, kunnes hän on saattanut kaikki vihollisensa jalkojensa alle.”
Tapahtuuko tämä viimeisen tuomion jälkeen kun luodaan uusi taivas ja uusi maa.

SEURAKUNTA

Jeesuksesta tuli myös seurakuntansa pää (mikä varmaan on päivänselvä asia)
Psalmi 110 tuo esille uuden seurakunnan ,jossa Jeesusta seurataan yhtenä miehenä.
Tämä toteutui Apostolien teoissa alkuseurakunnan hengenvoimaisessa seurakunnassa.
Psalmi  22
kuvaa Jeesuksen ristinkuolemaa ja ylösnousemusta ja korotettua Kristusta ja hänen uuden liiton seurakuntaa ”vast edes syntyvää kansaa”.
Jumalan seurakunta syntyi helluntaina kun hän vuodatti Henkensä.
Seurakunta on Hengessä syntynyt. Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen vaikutuksesta.
”Pyhillä vuorilla ” Siionin vuorella, Moorialla, Golgatalla, Öljymäellä...
Vain Hengen täyttämä seurakunta seuraa Jeesusta ”yhtenä miehenä”.
Alkuseurakunta oli varsin erilaisista ihmisistä koottu, mutta silti yksimielinen, ”kuin yksi sydän ja yksi sielu”. Pyhä Henki yhdistää erilaiset ihmiset yhdeksi perheeksi.
Vaistoamme ja tunnemme tuiki tuntemattomankin henkilön siitä, että hänessä on Pyhä Henki, ei niinkään samanlaisista mielipiteistä.
Jeesus sanoi ,että meille on hyväksi, että hän menee pois, eli korotetaan taivaaseen, koska sieltä hän vuodatti Pyhän Henkensä.
Jeesus ,ollessaan maanpäällä, hän oli paikkaan sidottu. Nyt hän on yhtä aikaa kaikkialla.
Elämme ihmeellistä Pyhän Hengen aikakautta, seurakunnan aikakautta.
Seurakunnan joka syntyi ”pyhillä vuorilla” Golgatan tuskissa ja Pyhän Hengen vuodatuksessa.
Seurakunnan jonka Jeesus tulee hakemaan kotiin. Voittoisan seurakunnan johon kuuluu myös heikot ,epäilevät ja horjuvat. Seurakunnan jonka pää on Jeesus Kristus
Kristuksen korottaminen, valta ja kunnia on meidänkin kunniamme. Mitä taivaaseen astuminen tuo meidän jokapäiväiseen elämäämme, juhlaan ja arkeen, ongelmiin ja vaikeuksiin.

Luokaamme uskon katse häneen jolla on kaikki valta.
Näemme usein hänet niin pienenä ehkä vain terapeuttisena  hetken kestävänä avunantajana.
Katsokaamme siihen mitä hän todellisuudessa on ja meidän uskomme alkaa kasvaa ja saamme muuttua hänen kuvansa kaltaisuuteen.

Pastori
Seppo Virtanen

 
 

 

 Heinolan Helluntaiseurakunta - Siltakatu 42 - 18100 Heinola - Olet lämpimästi tervetullut!